Resultados da procura

Aviso Legal

Identificación e Titularidade

A continuación expóñense os datos identificativos do titular.

  • Titular: Concello de Barbadás 
  • NIF: P3200900 C
  • Domicilio: – España.
  • Correo electrónico: inmobles.barbadas.es
  • Teléfono de contacto: 988360413
  • Sitio Web: https://inmobles.barbadas.es

Finalidade

A finalidade deste sitio Web https://inmobles.barbadas.es é colaborar na difusión de inmobles dispoñibles para a venta, aluguer ou traspaso no Concello de Barbadas, co obxecto de dinamizar o municipio.

Condicións de Uso

A utilización do sitio Web outórgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Se non estás conforme con todas e cada unha de estas cláusulas e condicións abstente de utilizar este sitio Web.

O acceso a este sitio Web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con Concello de Barbadás .

A través deste sitio Web, o Titular facilítache o acceso e utilización de diversos contidos que o Titular ou seus colaboradores publicaron por medio da Internet.

A tal efecto, obrígaste e comprométeste a NON utilizar calquera dos contidos do sitio Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma podan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Concello de Barbadás, de outros usuarios ou de calquera usuario de Internet.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Concello de Barbadás, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteriamente fiables e que, polo tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que podan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos dañinos.

Tratamento de Datos Persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular en la páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio Web de fontes que considera fiables, pero, se ben tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Concello de Barbadás  declina expresamente calquera responsabilidade por error ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través de sitio Web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de https://inmobles.barbadas.es teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Concello de Barbadás se resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://inmobles.barbadas.es, os vínculos ou a información obtida a través do sitio Web, sen necesidade de previo aviso.

O Concello de Barbadás non é responsable dos danos e prexuízos que puideran derivarse da utilización da información do sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Enlaces a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarte acceso a sitios Web de terceiros mediante enlaces coa finalidade exclusiva de informarche sobre a existencia de outras fontes de información en Internet e nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio Web.

Estes enlaces a outros sitios Web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fora do control do Titular, polo que o Concello de Barbadás, non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir os enlaces.

Así mesmo, o Concello de Barbadás non responde dos links ou enlaces ubicados nos sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Concello de Barbadás e o propietario do sitio no que se estableza o enlace, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio Web externo desde un enlace que encontres en https://inmobles.barbadas.es deberás ler la propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio Web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Concello de Barbadás.

Limitación de responsabilidade

O Concello de Barbadás  declina calquera responsabilidade en caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio a consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poda ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio Web, o Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Contacto

En caso de que teñas calquera dúbida acerca destas Condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio Web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección inmobles@barbadas.es.

Comparar propiedades