a páxina debe ser accesible só a través do botón Comparar